Poznań, Poland

Doradztwo IT


Rynek


Analizy rynkowe ICT

Badania popytu na usługi

Badania satysfakcji klientów

Prognozy rozwoju usług i rynku

Analizy finansowo-ekonomiczne


Technologie


Koncepcje techniczne

Programy funkcjonalno-użytkowe

Pomiary jakości usług

Testowanie IT
Inwestycje


Doradztwo strategiczne

Biznesplany

Studia wykonalności

Analizy opłacalności

Dokumentacje przetargowe

Wnioski o dofinansowanie